Uit Huis gelooft dat er in ieder mens een bepaald talent schuilt. Talent komt in allerlei vormen; artistiek, wetenschappelijk, mentaal, fysiek of technisch.

Wat maakt jou uniek?
Wat vind je leuk? Waar wordt jouw nieuwsgierigheid gewekt?

De missie van Uit Huis gaat over het ontdekken en ontwikkelen van de kracht en het talent van de kinderen of jongeren in de jeugdzorg. Jongeren in de jeugdzorg krijgen namelijk niet altijd de kans hun talent te ontwikkelen. Het ontbreken van kennis, geld en de juiste begeleiding kunnen deze ontwikkeling belemmeren.

Dat talent, en ’t bijbehorend gevoel van eigenwaarde en erkenning zijn nodig om te weten hoe en waar de jongeren hun maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Pas dan kunnen ze zelfstandig hun weg vinden en gelukkig worden.

Talentontwikkeling vergt veel geduld en werkethiek. Zonder jezelf volledig in te zetten voor de ontwikkeling van je talent zul je er nooit in uitblinken.

Daar komt passie bij kijken. Je moet het leuk vinden.

Wil jij ook bijdragen aan talentontwikkeling van kinderen en jongeren in de jeugdzorg. Of heb jij ideeën om Uit Huis naar hoger plan te tillen? 

Neem dan contact met ons op om te onderzoeken of wij meer voor elkaar kunnen betekenen!

DE VISIE VAN UIT HUIS GAAT OVER HET ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN VAN DE KRACHT VAN KINDEREN OF JONGEREN IN DE JEUGDZORG. DAT STIMULEERT HET GEVOEL VAN EIGENWAARDE EN DE JONGEREN HEBBEN TALENTEN NODIG OM TE WETEN HOE EN WAAR ZIJ HUN MAATSCHAPPELIJK BIJDRAGE KUNNEN LEVEREN. UIT HUIS GELOOFT DAT ER IN IEDER MENS EEN BEPAALD TALENT SCHUILT.  

HELAAS KRIJGT NIET IEDEREEN DIE KANS. VOORAL VOOR JONGEREN IN DE JEUGDZORG IS DIT LASTIG. HET ONTBREKEN VAN KENNIS, GELD EN DE JUISTE BEGELEIDING KUNNEN DEZE ONTWIKKELING BELEMMEREN. ZELFS ZONDER DEZE BELEMMERINGEN IS HET ONTDEKKEN VAN JE EIGEN TALENT NIET ZO MAKKELIJK.

IEDEREEN HEEFT EEN TALENT. ZODRA ZE ONTDEKT ZIJN KUNNEN ZE ONTWIKKELD WORDEN. MAAR VIND DAT ONBEVANGEN TALENT MAAR EENS. TALENT KOMT NAMELIJK IN ALLERLEI VORMEN; ARTISTIEK, WETENSCHAPPELIJK, MENTAAL, FYSIEK EN TECHNISCH.

WAT MAAKT JOU UNIEK? WAT VIND JE LEUK? WAAR WORDT JOUW NIEUWSGIERIGHEID GEWEKT?

WE WILLEN ALLEMAAL UITBLINKEN IN IETS. DE MENS IS ALTIJD OPZOEK NAAR ERKENNING. HET BEGINT ALLEMAAL BIJ INTERESSE. DE NIEUWSGIERIGHEID OM ALLES TE WETEN TE KOMEN ZODAT JE DE TALENTONTWIKKELING KAN STARTEN. WANT MET ALLEEN TALENT RED JE HET NIET.

TALENTONTWIKKELING VERGT VEEL GEDULD EN WERKETHIEK. ZONDER JEZELF VOLLEDIG IN TE ZETTEN IN DE ONTWIKKELING VAN JE TALENT ZAL JE ER NOOIT IN UITBLINKEN. DAAR KOMT PASSIE BIJ KIJKEN. JE MOET HET LEUK VINDEN.

MET DE BIJDRAGEN VAN DE MEMBERS IS HET MOGELIJK DAT KINDEREN EN JONGEREN IN DE JEUGDZORG EEN BEROEP KUNNEN DOEN ALS ZE VOOR DIE TALENTONTWIKKELING GELD OF ANDERE ONDERSTEUNING NODIG HEBBEN.

KOM THUIS EN STIMULEER TALENT!

Algemene voorwaarden – Alle rechten voorbehouden