Voor pioniers

Wat goed dat je bij ons bent terecht gekomen. Jij bent als pionier goed op weg! Door een mail te sturen zet je een eerste stap van de aanvraag.

Wat zet je in de mail (mag ook in een video)

  • Vertel wat over jezelf
  • Beschrijf hoeveel geld (max 300,-) jij nodig denkt te hebben
  • Welk(e) talent(en) denk je hiermee te ontwikkelen
  • Hoe denk je je talent te gaan gebruiken

 

Indien we jouw aanvraag in behandeling nemen kom je bij ons langs op kantoor. Daar mag je jouw verhaal, ambitie en droom nader toelichten.

De plek waar je woont schiet het geldbedrag voor. Het bonnetje of de factuur kan vervolgens worden toegestuurd naar info@uithuis.com. Het bedrag zal dan worden gestort binnen 30 werkdagen.

Mocht je aanvraag (nog) niet worden toegekend, leggen we uit waar het aan ontbreekt en wat je kunt doen om wel in aanmerking te komen. Dit zodat jij hiervan leert en het mee kan nemen als ontwikkeling in je rugzak.

Stap 1
Je mailt naar info@uithuis.com met toelichting, zoals beschreven

Stap 2
Indien een go kom je op afspraak en licht je je plan en ambitie toe

Stap 3
Koop de benodigdheden dat bijdraagt aan jouw talentontwikkeling

Stap 4
Stuur de bon naar info@uithuis.com

Stap 5
Ontvang binnen dertig werkdagen het bedrag terug op je rekening

 

Succes! Wij hebben nu al zin om jou te ontmoeten.

VOOR PIONIERS

WAT GOED DAT JE BIJ ONS BENT TERECHT GEKOMEN. JIJ BENT ALS PIONIER GOED OP WEG! DOOR EEN MAIL TE STUREN ZET JE EEN EERSTE STAP VAN DE AANVRAAG.

WAT ZET JE IN DE MAIL

  • VERTEL WAT OVER JEZELF
  • BESCHRIJF HOEVEEL GELD (MAX 300,-) JIJ NODIG DENKT TE HEBBEN
  • WELKE TALENT(EN) DENK JE HIERMEE TE ONTWIKKELEN
  • HOE ZET JE DEZE TALENTEN IN BINNEN DE SAMENLEVING


INDIEN WE JOUW AANVRAAG IN BEHANDELING NEMEN KOM JE BIJ ONS LANGS OP KANTOOR. DAAR MAG JE JOUW VERHAAL, AMBITIE EN DROOM NADER TOELICHTEN.

DE PLEK WAAR JE WOONT SCHIET HET GELDBEDRAG VOOR. HET BONNETJE OF DE FACTUUR KAN VERVOLGENS WORDEN TOEGESTUURD NAAR INFO@UITHUIS.COM. HET BEDRAG ZAL DAN WORDEN GESTORT BINNEN DERTIG WERKDAGEN.

WANNEER HET GELDBEDRAG NIET WORDT TOEGEKEND GAAT DIT GEPAARD MET UITLEG. DIT ZODAT DE JONGE PIONIER HIERVAN LEERT EN HET MEE KAN NEMEN ALS ONTWIKKELING IN ZIJN RUGZAK.

STAP 1
JE MAILT NAAR INFO@UITHUIS.COM MET TOELICHTING, ZIE DE HIERVOOR GENOEMDE PUNTEN

STAP 2
INDIEN EEN GO KOM JE OP AFSPRAAK EN LICHT JE JE PLAN EN AMBITIE TOE.

STAP 3
KOOP BENODIGEN DAT BIJDRAAGT AAN JOUW TALENONTWIKKELING

STAP 4
STUUR DE BON NAAR INFO@UITHUIS.COM

STAP 5
ONTVANG BINNEN DERTIG WERKDAGEN HET BEDRAG TERUG OP JE REKENING

SUCCES! WIJ HEBBEN NU AL ZIN OM JOU TE ONTMOETEN