Section 1
Section 2
Section 3

LIEVE JIJ,

430.000 JONGEREN IN NEDERLAND HEBBEN TE MAKEN MET JEUGDZORG, DAARVAN WONEN 45.000 KINDEREN NIET MEER THUIS. VEEL VAN DEZE JONGEREN BLIJVEN DE REST VAN HUN LEVEN AFHANKELIJK VAN HULPVERLENERS. DAT MOET EN KAN ANDERS.

ONDANKS EEN RUMOERIGE START VAN HUN LEVEN MOETEN ZIJ TE ALLEN TIJDE DE MOGELIJKHEID KRIJGEN OM DROMEN TE REALISEREN EN SUCCESSEN TE ERVAREN. OOK IK HEB OOIT ERVAREN HOE BELANGRIJK HET IS DAT ER IN JE WORDT GELOOFD.

DOE MEE EN WORDT ONDERDEEL VAN EEN LEREND NETWERK
WAARIN HET GENEREREN VAN SUCCES EN PERSPECTIEF VOOR
KINDEREN UIT DE JEUGDZORG CENTRAAL STAAT.

UIT HUIS,

FRISO VAN DOESBURG

EEN MEMBER VAN UIT HUIS DRAAGT FINANCIEEL BIJ AAN TALENTONTWIKKELING VAN JONGEREN DIE TE MAKEN HEBBEN MET JEUGDZORG.

UIT HUIS KEERT EEN CHEQUE UIT AAN JONGEREN TER
WAARDE VAN 300EURO. DIT KUNNEN ZIJ GEBRUIKEN VOOR BENODIGDHEDEN DAT BIJDRAAGT AAN HEN ONTWIKKELING. 

Het doel van uithuis is om te realiseren dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een omgeving dat actie onderneemt.

KOM THUIS, WORDT ONDERDEEL VAN EEN LEREND
NETWERK DAT BIJDRAAGT AAN SUCCES EN PERSPECTIEF VOOR JONGEREN DIE TE MAKEN HEBBEN MET JEUGDZORG.

KOM THUIS, 4,99 per maand

Help mee en krijg van ons

 • Een e-book Uit Huis t.v.w. 8,99
 • Een e-book De visie van t.w.v. 6,99
 • Elke maand een video met nieuws en tips & tricks over de jeugdzorg
 • Interactieve webinars waarin vragen kunnen worden gesteld
 • Een uitnodiging voor ons jaarlijks event met sprekers uit het werkveld
 • De mogelijkheid om 1x per jaar deel te nemen aan een Action Learning sessie
1V4A8662-e1632230852633

LIEVE JIJ,

430.000 JONGEREN IN NEDERLAND HEBBEN TE MAKEN MET JEUGDZORG, DAARVAN WONEN 45.000 KINDEREN NIET MEER THUIS. VEEL VAN DEZE JONGEREN BLIJVEN DE REST VAN HUN LEVEN AFHANKELIJK VAN HULPVERLENERS. DAT MOET EN KAN ANDERS.

ONDANKS EEN RUMOERIGE START VAN HUN LEVEN MOETEN ZIJ TE ALLEN TIJDE DE MOGELIJKHEID KRIJGEN OM DROMEN TE REALISEREN EN SUCCESSEN TE ERVAREN. OOK IK HEB OOIT ERVAREN HOE BELANGRIJK HET IS DAT ER IN JE WORDT GELOOFD.

DOE MEE EN WORDT ONDERDEEL VAN EEN LEREND NETWERK WAARIN HET GENEREREN VAN SUCCES EN PERSPECTIEF VOOR KINDEREN UIT DE JEUGDZORG CENTRAAL STAAT.

LIEFS,

FRISO VAN DOESBURG

EEN MEMBER VAN UIT HUIS DRAAGT FINANCIEEL BIJ AAN TALENTONTWIKKELING VAN JONGEREN DIE TE MAKEN HEBBEN MET JEUGDZORG.

UIT HUIS KEERT EEN CHEQUE UIT AAN JONGEREN TER WAARDE VAN 300EURO. DIT KUNNEN ZIJ GEBRUIKEN VOOR BENODIGDHEDEN DAT BIJDRAAGT AAN HEN ONTWIKKELING. 

HET DOEL VAN UITHUIS IS OM TE REALISEREN DAT KINDEREN EN JONGEREN KUNNEN OPGROEIEN IN EEN OMGEVING DAT ACTIE ONDERNEEMT.

KOM THUIS, WORDT ONDERDEEL VAN EEN LEREND NETWERK DAT BIJDRAAGT AAN SUCCES EN PERSPECTIEF VOOR JONGEREN DIE TE MAKEN HEBBEN MET JEUGDZORG.

KOM THUIS, 4,99 per maand

Help mee en krijg van ons

 • Een e-book Uit Huis t.v.w. 8,99
 • Een e-book De visie van t.w.v. 6,99
 • Elke maand een video met nieuws en tips & tricks over de jeugdzorg
 • Interactieve webinars waarin vragen kunnen worden gesteld
 • Een uitnodiging voor ons jaarlijks event met sprekers uit het werkveld
 • De mogelijkheid om 1x per jaar deel te nemen aan een Action Learning sessie